• Drzwi muz są otwarte - każdy może wejść do krainy sztuki.

  Anonim
 • Wiemy zbyt wiele, a czu­jemy zbyt mało. A przy­naj­mniej od­czu­wamy zbyt mało tych twórczych emocji, z których wy­ras­ta dob­re życie. 

  Benjamin Disraeli
 • Sztuka jest cudownym zaklęciem. Jak czarodziejska fujarka potrafi nas od złego uwolnić. 

  Nikos Kazantzakis
 • Mu­zyka jest wyższym ob­ja­wieniem niż wszys­tka mądrość i ja­kakol­wiek filozofia. 

  Ludwig van Beethoven
 • Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażanie się uczuciami innych ludzi.

  Lew Mikołajewicz Tołstoj